BRUSSEL - Tien EU-lidstaten, waaronder Nederland, willen zelf een regeling maken voor een EU-octrooi, dat de nationale octrooien moet vervangen.

Ze willen niet langer wachten tot er een regeling is waaraan alle EU-landen meedoen. De discussie daarover sleept al ettelijke jaren, maar enkele lidstaten blokkeren een akkoord.

De tien landen hebben de Europese Commissie woensdag op de hoogte gebracht van hun wens. Dat gebeurde op initiatief van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken. Andere EU-lidstaten mogen zich bij de 'kopgroep' aansluiten als ze dat willen. Verhagen verwacht dat dat gaat gebeuren.

Lidstaten

Een maand geleden wist huidig EU-voorzitter België bijna alle lidstaten op één lijn te krijgen, maar Spanje en Italië bleven uiteindelijk dwarsliggen. Het conflict draait om het aantal talen waarin een octrooiaanvraag vertaald moet worden. Hoe meer talen, hoe duurder het wordt.

De Europese Commissie heeft eerder voorgesteld het aantal vertalingen te beperken tot Engels, Frans en Duits, waarbij een van die drie juridisch bindend zou moeten zijn. Maar Spanje en Italië hebben er grote moeite mee als hun eigen taal uit de boot valt.

De tien landen die een kopgroep willen vormen zullen zich waarschijnlijk baseren op het voorstel van de Europese Commissie.

Verhagen

Verhagen wees woensdag op het grote economische belang van een gezamenlijke octrooiregeling. ''In deze zware economische tijden telt elke euro voor ondernemers en één octrooi scheelt enorm in de kosten.''

Voor het Nederlandse bedrijfsleven is het van groot belang dat er snel een regeling komt. Nederland staat in de EU op de derde plaats wat het aantal octrooiaanvragen betreft.

De kwestie komt vrijdag aan de orde tijdens een beraad van EU-ministers van Economische Zaken in Brussel.