LIJNDEN - Het aantal Oost-Europeanen dat de komende jaren in Nederland komt werken, verdubbelt bijna, verwacht uitzendkoepel ABU.

Nu komen jaarlijks ongeveer 100.000 voornamelijk Poolse arbeidskrachten al dan niet tijdelijk naar Nederland. In 2015 zullen dat er volgens de ABU ruim 180.000 zijn.

De koepel baseert zijn verwachting op een enquête onder de aangesloten uitzendbureaus. Die halen nu bijna 48.000 uitzendkrachten uit Oost-Europa naar Nederland. Vorig jaar waren dat er nog ruim 37.000. De leden verwachten dat het aantal zal blijven toenemen.

Slechts een vijfde van de buitenlandse werknemers blijft langer dan een halfjaar in Nederland. Gemiddeld blijven zij ruim negen maanden.

Huisvesting

De ABU wil dat in alle gemeenten dezelfde regels gaan gelden voor hun huisvesting. Nu hanteert iedere gemeente andere regels, aldus adjunct-directeur Jurriën Koops van de uitzendkoepel. ''Dat werkt niet.'' De koepel pleit voor een landelijke huisvestingsnorm.

Uit de enquête blijkt dat huisvesting in reguliere woonhuizen afneemt. ''Grootschalig huisvesten is ín en zal de komende jaren sterk groeien'', aldus Koops. Hij roept gemeenten op samen te werken met de ABU om te zorgen dat straks 180.000 mensen onderdak krijgen.