DEN HAAG - Strengere kapitaaleisen voor banken als gevolg van de nieuwe regelgeving voor de financiële sector, het zogeheten Basel-III-pakket, leveren op langere termijn meer op dan dat ze kosten.

Wel brengt het pakket voor de korte termijn aanpassingskosten met zich mee. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) woensdag bekendgemaakt.

Meer eigen vermogen op de lange termijn leidt niet tot veel hogere financieringskosten, in tegenstelling tot wat sommige banken claimen.

Vermogen

''Een bank met meer eigen vermogen betaalt voor dat eigen vermogen een lagere vergoeding aan zijn financiers. Hoger eigen vermogen is minder risicovol, waardoor financiers met een lagere vergoeding genoegen nemen'', aldus de CPB.

De kans op een nieuwe bankencrisis neemt af als banken hogere eigen vermogens aanhouden. ''Zoals de financiële crisis heeft aangetoond, is zo'n bankencrisis maatschappelijk erg kostbaar'', aldus de onderzoekers.