BRUSSEL - De EU voert op zijn vroegst in 2012 een bankentaks in. Minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft dat dinsdag gezegd na beraad met zijn EU-collega's in Brussel.

De lidstaten zijn het er weliswaar in beginsel over eens dat er een heffing moet komen om banken te laten meebetalen aan de kosten van de financiële crisis, maar over de uitwerking lopen de meningen nog uiteen.

De Europese Commissie heeft eerder voorgesteld om een fonds op te zetten om zo nodig reddingen van banken te kunnen financieren. Maar De Jager vindt dat de opbrengst van de bankentaks in de nationale schatkist terecht moet komen. Ook het Verenigd Koninkrijk zit op die lijn.

Ook over de manier waarop de bankentaks berekend moet worden, is nog geen overeenstemming. De Europese Commissie gaat proberen nieuwe voorstellen uit te werken.

Banken

De Jager stelt als voorwaarde voor de introductie van een bankenheffing dat de banken niet te zwaar worden aangepakt door een opeenstapeling van maatregelen en dat de kredietverlening niet in de knel komt.

In tegenstelling tot sommige andere lidstaten heeft Nederland in zijn meerjarenbegroting nog geen inkomsten uit de bankentaks ingeboekt, onderstreepte De Jager.