BRUSSEL - De EU-ministers van Financiën hebben dinsdag in Brussel formeel het licht op groen gezet voor financiële steun aan Ierland.

Volgens minister Jan Kees de Jager van Financiën gebeurde dat zonder discussie. Ruim een week geleden werden de ministers het in principe al eens over het steunpakket.

Het noodlijdende Ierland kan voor 85 miljard euro leningen afsluiten met garanties van het noodfonds van EU en Internationaal Monetair Fonds (IMF). Van dat bedrag komt 17,5 miljard uit Ierse kasreserves en pensioenfondsen.

Ierland

Ierland is het eerste euroland dat een beroep doet op het noodfonds, dat in totaal 750 miljard bevat. Dat fonds wordt voorlopig niet verhoogd, ondanks pleidooien hiertoe van onder meer het IMF. Volgens De Jager zit er vooralsnog genoeg in kas.

De Jager maakte dinsdag nog eens duidelijk dat hij niets voelt voor het introduceren van Europese obligaties, een idee dat van tijd tot tijd opduikt in het Europese circuit.

Euro-obligaties

Met die euro-obligaties zouden de eurolanden gezamenlijk geld kunnen lenen op de kapitaalmarkt. Landen die in problemen verkeren, zoals Griekenland en Ierland, kunnen zich dan makkelijker financieren.

Maar volgens De Jager worden die landen daardoor niet meer gestimuleerd om hun overheidsfinanciën te saneren. Hij sprak van een ''perverse prikkel''. Ook Duitsland ziet geen heil in euro-obligaties.