Het hoeft geen utopie te zijn om je bedrijf aan te sturen met een perfect samenwerkend managementteam. Een dergelijk team samenstellen is toch lastig, zo blijkt.

Hoe kan dit? Eigenlijk heel eenvoudig, namelijk door niet de juiste mensen op de juiste plaats te zetten. En dat klinkt dan weer als een open deur. Of toch niet?

Een functie gaat gepaard met een functieomschrijving, wel of niet op papier gezet. Het vinden van de juiste persoon op papier is niet de uitdaging. Een goede medewerker personeelszaken/recruiter zal het CV proberen te matchen met de criteria die van toepassing zijn op de functie.

Rol

Waar het echter regelmatig mis gaat is de rol van de functionaris in het management team. Ieder succesvol team heeft managers die elkaar aanvullen, zodat men samen tot het aantal functionarissen +1 komt.

Dat wil ook zeggen dat een bestaand team, waar een nieuwe manager aan toegevoegd  wordt, onder de loep gelegd moet worden. Want wie heeft welke rol in dit team?

Ik zeg “dit team”, omdat in een andere samenstelling een andere rol naar voren kan komen. Bijvoorbeeld omdat iemand anders – vanuit een meer dominante rol - deze plaats al inneemt. De ene keer gaat dit proces natuurlijk, maar vaak botsen karakters en/of ego’s en dat kan en zal over het algemeen afbreuk doen aan de sturingskracht van een management team.

Belbin

Nu zijn er verschillende methodes om de rollen op relatief eenvoudige wijze vast te stellen. Neem bijvoorbeeld de veelgebruikte Belbin. Deze op het oog eenvoudige test brengt je rol snel in beeld en aan de hand van de uitkomsten kun je bepalen of een team alle essentiële rollen - die een team moet herbergen - ook daadwerkelijk in zich heeft.

Zo zal de managing director over het algemeen de rol van voorzitter invullen. Maar afhankelijk van de setting is dit niet noodzakelijk. Een ander team lid kan deze rol voor iets specifieks namelijk ook vervullen. Denk bijvoorbeeld aan een project wat hij of zij uit hoofde van de functie moet leiden.

Maar zo heb je bijvoorbeeld ook altijd een onderzoeker, bedrijfsman of waarschuwer nodig en dit kan ook per onderwerp lichtelijk verschillen.

Etiket

Daarmee ook direct gezegd dat het niet eenvoudig is het nieuwe lid van het managementteam een vast etiket te geven. Maar vast staat wel dat de man of vrouw die capaciteiten moeten hebben om een toegevoegde waarde in de het team te vervullen.

Deze combinatie van factoren maakt het selectieproces voor een recruiter alles behalve gemakkelijk. Immers deze krijgt vaak niet de opdracht om vanuit een specifieke rol iemand te selecteren. Op een CV wordt typologie helaas niet vermeld.

De juiste keuze maakt een managementteam tot een soepel lopende machine die initiatieven wel overwogen neemt, voldoende research pleegt en de visie en missie volgens het businessplan invulling geeft. Dus geen utopie, maar wel een uitdaging!

Helma van Wanrooij en Eelkje Oldenburger zijn eigenaar van Janus Kizuna en oprichters van Stichting Legatio. Zij herstructureren bedrijven en bieden persoonlijke begeleiding aan ondernemers en particulieren. De organisaties zijn ook terug te vinden op Twitter.