AMSTERDAM - Het gematigde herstel van de Nederlandse economie zet de komende twee jaar door. Dat voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB) in de vrijdag gepresenteerde groeiramingen voor de Nederlandse economie.

DNB voorspelt voor dit jaar een economische groei van 1,7 procent, gevolgd door plussen van 1,6 en 1,7 procent in de twee jaar erna. Dat is iets positiever dan in juni, toen de economen van DNB uitgingen van een groei van 1,2 procent in 2010 en 1,3 procent in 2011.

De voorspellingen komen overeen met die van het Centraal Planbureau (CPB) dat inzet op een groei van 1,75 procent dit jaar en 1,5 procent in 2011.

De onrust over de internationale financiële situatie maakt de voorspellingen echter erg onzeker, waarschuwt DNB. ''Nooit eerder zijn de overheidsfinanciën in zoveel landen tegelijk, in zo'n korte tijd, zo sterk verslechterd'', stelt de bank in het rapport.

Grotere bijdrage

De forse bezuinigingen die hierdoor nodig zijn, zetten volgend jaar waarschijnlijk een rem op de groei van de wereldhandel, waardoor de export van Nederland minder sterk zal groeien dan dit jaar.

De centrale bank verwacht dat consumenten en bedrijven de komende tijd een grotere bijdrage kunnen gaan leveren aan de economische groei. Dat is hard nodig, omdat de tijdelijke factoren die de economische groei dit jaar hebben aangezwengeld volgend jaar uit beeld verdwijnen.

Spaarzaam en voorzichtig

De overheid moet bezuinigen en kan de economie niet verder stimuleren. Ook de opbouw van voorraden door het bedrijfsleven zal geen grote positieve bijdrage meer leveren.

Huishoudens blijven voorlopig spaarzaam en voorzichtig, verwacht DNB. Dankzij de toename van de werkgelegenheid neemt de grootste terughoudendheid de komende jaren waarschijnlijk echter af. Hogere winsten zullen bedrijven daarnaast aanzetten tot nieuwe investeringen, denkt DNB.

Acceptabel

Het herstel van de Nederlandse economie is niet uitbundig, maar wel acceptabel. Dat zei directeur Lex Hoogduin van De Nederlandsche Bank  in een toelichting. ''Veel meer zit er op dit moment niet in.''

''Het beeld past bij een financiële crisis, dan gaat het herstel langzamer dan bij andere recessies. De buffers moeten weer worden opgebouwd, dat kost groei. Maar als je dit groeitempo kunt combineren met het gezond maken van de overheidsfinanciën, dan is het heel acceptabel.''

Begin 2012

Als de prognoses van DNB uitkomen, dan is de Nederlandse economie begin 2012 weer even groot als in het tweede kwartaal van 2008. Op dat moment, vlak voor de escalatie van de financiële crisis, bereikte het bruto binnenlands product (bbp) het hoogste niveau ooit.

De crisis heeft de Nederlandse economie dan zo'n 40 miljard euro gekost ten opzichte van het scenario waarvan de regering voor de recessie uitging, rekende Hoogduin voor. ''Dat gat wordt waarschijnlijk niet meer ingelopen.''

Daarom zijn de voorgestelde bezuinigingen noodzakelijk, benadrukte hij. ''Op de korte termijn kost dat economische groei. Maar iedereen weet dat je de rekening een keer moet betalen. Door te wachten loop je de kans dat het vertrouwen van consumenten en van financiële markten afneemt. Dat kost ook groei.''