BRUSSEL - De Europese Commissie wil dat rekeningen tegen 2020 zo veel mogelijk elektronisch worden verstuurd. Elektronische facturering moet de meest gebruikte methode van betalen worden in de EU.

Het dagelijks bestuur van de EU heeft donderdag voorstellen gepresenteerd die de juridische belemmeringen voor het versturen van elektronische rekeningen over de grens moeten wegnemen.

Eurocommissaris Michel Barnier (Interne Markt) wees erop dat elektronische facturering het bedrijfsleven veel kosten en tijd bespaart. Ook consumenten zullen er volgens hem voordeel bij hebben.