BRUSSEL - De EU legt ruim 2,5 miljoen euro op tafel om ontslagen werknemers in de ICT-sector in Noord-Holland weer aan de slag te helpen.

De begrotingscommissie van het Europees Parlement heeft daarvoor donderdag het licht op groen gezet. Het geld is bestemd voor 613 personen die hun baan kwijtraken bij HP en Getronics.

De EU-lidstaten moeten nog akkoord gaan met de bijdrage uit het EU-globaliseringsfonds, dat steun biedt aan personeel dat door de globalisering of de economische crisis zijn baan kwijtraakt. Ook het voltallige Europarlement moet er nog mee instemmen.