LUXEMBURG - De economische groei in de eurozone bedroeg in het derde kwartaal 0,4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Het Europese statistiekbureau Eurostat bevestigde met het cijfer donderdag de eerste raming die op 12 november naar buiten was gekomen.

In vergelijking met het derde kwartaal van 2009 groeide de gezamenlijke economie van de zestien eurolanden met 1,9 procent. Ook dat cijfer is gelijk aan de eerste raming. De groeicijfers komen overeen met de gemiddelde verwachtingen van economen.

De groei van het bruto binnenlands product in de gehele Europese Unie werd wel bijgesteld. De groei was in het derde kwartaal 0,5 procent op kwartaalbasis, waar die eerder geschat was op 0,4 procent. Ook op jaarbasis kwam er een tiende procentpunt bij. De groei in de 27 landen kwam daarmee op 2,2 procent.