NIEUWEGEIN - De Aannemersfederatie Nederland (AfN) maakt zich zorgen over de vroege vorstperiode en de voorspellingen dat het weer een strenge winter kan worden.

De koepel van middelgrote en kleine aannemersbedrijven is bang dat mkb-bedrijven niet in staat zijn de lonen te betalen als de winter doorzet.

Veel bouwbedrijven hebben het al moeilijk. Onder meer door de strenge winter van vorig jaar en de lage prijzen door de sterke concurrentie hebben veel bedrijven hun reserves al moeten aanspreken om aan hun financiële verplichtingen te voldoen.

Door de slechte financiële situatie zijn volgens de koepel veel mkb-bedrijven niet in staat zich in te dekken tegen het risico dat door vorst niet kan worden gewerkt.

De federatie pleit voor aanpassing van de cao. Nu staat daarin dat werkgevers het loon moeten doorbetalen wanneer door weersomstandigheden niet gewerkt kan worden. ''Wijziging is noodzakelijk om betaling van vorstverlet uit de WW mogelijk te maken'', aldus de federatie.