BRUSSEL - De economie in de EU groeit dit en volgend jaar met circa 1,75 procent. In 2012 zal de toename 2 procent bedragen. Dat staat in de maandag gepresenteerde najaarsraming van de Europese Commissie.

In het voorjaar voorzag het dagelijks bestuur van de EU nog een groei van 1 procent voor dit jaar, terwijl ze toen voor 2011 al een groei van 1,75 procent voorspelde.

In de eurozone, de zestien landen die de euro hanteren, komt de groei dit jaar op 1,7 procent uit en volgend jaar op 1,5 procent, om daarna weer te stijgen naar 1,8 procent.

Volgens eurocommissaris Olli Rehn (Economisch Beleid) blijkt uit de cijfers dat het economisch herstel standhoudt. ''Ik hou niet van maandagen, maar nu brengt maandag goed nieuws.''

Werkgelegenheid

Rehn is ook blij dat de werkgelegenheid volgend jaar wat verbetering laat zien. In de raming van de Europese Commissie daalt de werkloosheid in heel Europa volgend jaar van 9,6 naar 9,5 procent van de beroepsbevolking. In 2012 neemt ze verder af naar 9,1 procent.

Rehn waarschuwt wel dat het herstel onzeker is en dat de economie het niet in alle lidstaten even goed doet. Hij onderstreept dat verdere sanering van de overheidsfinanciën geboden blijft. Hij wees daarbij op de ''turbulentie van de financiële markten''.

Groei

De economische groei in Nederland bedraagt dit jaar 1,7 procent, aldus de Europese Commissie. Volgend jaar komt ze uit op 1,5 procent, dus onder het EU-gemiddelde. Beide cijfers zijn in lijn met de ramingen van het Centraal Planbureau. In 2012 voorziet Brussel voor Nederland een groei van 1,7 procent. Dat is dus ook wat minder dan het EU-gemiddelde.

Nederland scoort wel veel beter op het vlak van werkgelegenheid. De Nederlandse werkloosheid komt dit jaar uit op 4,5 procent, aldus de Europese Commissie. Volgend jaar daalt ze verder naar 4,4 procent.

Begrotingstekort

Ook wat overheidsfinanciën betreft presteert Nederland beter dan veel andere EU-landen. Volgens de Europese Commissie bedraagt het gemiddelde begrotingstekort in de EU dit jaar 6,8 procent, volgend jaar 5,1 procent en in 2012 4,2 procent. In Nederland is dat respectievelijk 5,8, 3,9 en 2,8 procent.

Sterk uit de pas loopt hier Ierland met een begrotingstekort dat dit jaar uitkomt op 32,3 procent en volgend jaar op 10,3 procent. Voor de eurozone raamt de Europese Commissie het tekort dit jaar op 6,3 procent en volgend jaar op 4,6 procent.