DEN HAAG - Het aantal land- en tuinbouwbedrijven in Nederland is van vorig jaar april tot en met maart van dit jaar maar licht gedaald.

Op 1 april waren er 72.000 van deze bedrijven, ruim 1 procent minder dan een jaar eerder. Dat is de kleinste afname in ruim vijftien jaar. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt.

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven nam af met minder dan duizend. Een dergelijke kleine daling is sinds 1993 niet meer voorgekomen, aldus het statistisch bureau. Ook afgezet tegen het feit dat er relatief veel bedrijven failliet zijn gegaan, is de afname beperkt.

Tussen 1 april 2009 en 1 april 2010 gingen 117 bedrijven (vooral in de tuinbouw) failliet. Dat is ruim tweemaal zo veel als in het jaar daarvoor.

De beperkte afname van het aantal landbouwbedrijven komt onder meer doordat boeren die willen stoppen, het bedrijf moeilijk kunnen verkopen. Dit hangt mede samen met de financiële crisis en de tegenwind op de onroerendgoedmarkt.