AMSTERDAM - Minister Melanie Schultz (Infrastructuur) staat achter een verzelfstandiging van het havenbedrijf in Amsterdam. ''Een zelfstandig bedrijf kan nu eenmaal sneller beslissingen nemen'', aldus de bewindsvrouw vrijdag op het Havengildediner, dat dit jaar voor de 65e keer werd gehouden.

 Volgens Schultz zou het het havenbedrijf enorm helpen om de doelstelling te halen om over tien jaar de overslag naar 125 miljoen ton uit te breiden. De verzelfstandiging wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar in de Amsterdamse gemeenteraad besproken.

De minister zei in haar toespraak verder een warm voorstander te zijn van samenwerkingen met onder meer Schiphol en de Rotterdamse haven.

Een reder uit Amerika, China of waar dan ook, heeft volgens Schultz ''geen boodschap aan chauvinisme tussen steden en regio's. U ben trots op uw stad en uw haven, de Rotterdammers zijn dat op hun haven en stad. En ik op allebei.''

Nieuwe sluis

De minister liet ook weten achter de bouw van de nieuwe sluis bij IJmuiden te blijven staan, net als haar voorganger Camiel Eurlings. ''Hij komt er!'', aldus Schultz.

Eurlings tekende vorig jaar na een lange onderhandelingsperiode een convenant over de financiering van de nieuwe sluis. De toegangspoort naar het Amsterdamse havengebied, die inmiddels ongeveer tachtig jaar oud is, is aan vervanging toe. De sluis moet eind 2016 klaar zijn.