AMSTERDAM - Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) zal de pensioenpremie in 2011 optrekken als eind dit jaar blijkt dat de levensverwachting van deelnemers is toegenomen, zo waarschuwt het fonds donderdag.

Met hoeveel de premies zullen stijgen, is op dit moment nog niet bekend. Eind 2010 verschijnen nieuwe CBS-prognoses, waarop de verhoging gebaseerd zal worden.

Daarnaast zullen de pensioenen in 2011 in elk geval niet meegroeien met de gemiddelde loonontwikkeling in de sectoren overheid en onderwijs, waaruit de deelnemers van het ABP afkomstig zijn. Dat heeft het ABP-bestuur donderdag besloten.

Dekkingstekort

De reden hiervoor is de financiele positie van ABP. Het pensioenfonds verkeert nog in een dekkingstekort met een dekkingsgraad van 96 procent eind oktober 2010.

Fondsen in onderdekking hebben bij De Nederlandsche Bank (DNB) een herstelplan ingediend. Uit de daarbij met de toezichthouder gemaakte afspraken volgt dat de premies sowieso omhoog gaan bij onderdekking.

Kosten

Gevolg hiervan is dat de herstelopslag van 1% gehandhaafd blijft. Daarbij zal de premie met 0,1 procent omhoog gaat in verband met gestegen kosten.

De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen komt op 1 januari 2011 te liggen op 21,4 procent. Afhankelijk van de dekkingsgraad zal het bestuur begin 2011 weer bezien of aanvullende maatregelen nodig zijn.