BRUSSEL - De euro is er en de euro zal blijven. Dat heeft Nout Wellink, topman van De Nederlandsche Bank, woensdag gezegd in een vraaggesprek met de Belgische website Trends. Wellink reageerde op de schuldencrisis in een aantal Europese landen.

Wellink vindt dat het Stabiliteits- en Groeipact moet worden versterkt. Dat pact werd in 1997 gesloten om de stabiliteit van de euro te garanderen.

''Het moet harder zijn, en het moet beter worden nageleefd. De voorstellen volstaan niet. Vanuit een wederzijds verantwoordelijkheidsbesef, dient elk land zijn zaken op orde te hebben'', aldus Wellink.

Infuus

De bankvoorzitter zei ook dat ''banken niet eeuwig aan ons infuus kunnen blijven liggen.'' De Europese Centrale Bank, waar Wellink bestuurder is, pompte de afgelopen dagen 130 miljard euro in Ierse banken om ze overeind te houden.

''We zijn niet op aarde om de banken permanent van financiering te voorzien.''

Twee typen

Wellink maakt onderscheid tussen twee typen banken. Enerzijds zijn er banken die echt geld nodig hebben omdat ze in de problemen zitten. ''Die problemen moeten worden opgelost door de nationale overheden en via herstructureringen. Die banken kunnen dus niet aan het ECB-infuus blijven liggen.''

Het andere type is de verslaafde bank. ''Die banken vinden het wel handig om bij de ECB goedkoop krediet te krijgen. Dat willen we ook niet, want dat geeft een vertekend beeld van de onderliggende kracht van die banken.

'' Wellink zegt dat het in deze context ''goed te verdedigen is'' dat de ECB het tot nu toe losse monetaire beleid wil afbouwen. Begin december neemt de centrale bank daar een beslissing over.

Wellink zei verder geen signalen te zien dat er een nieuwe recessie op de loer ligt. ''Er zijn schuchtere signalen dat het herstel een zelfdragend karakter krijgt.''