AMSTERDAM - De Federatie van de Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) vraagt in een rapport, dat donderdag wordt aangeboden aan minister Maxime Verhagen (EL & I), om binnen één jaar gericht beleid te ontwikkelen om de concurrentiekracht in stand te houden.

De FNLI wil erkenning van het belang van de bedrijfstak en voedt de CDA-bewindsman met ongevraagd advies.

De levensmiddelenindustrie is in Nederland goed voor een omzet van 51 miljard euro en telt 99.000 medewerkers. Zij is van groot belang voor onze export. Volgens het rapport brokkelt het fundament onder de sector af. De Nederlandse voorsprong in kennis loopt terug. De vergrijzing leidt tot krapte op de arbeidsmarkt en de Nederlandse wegen slibben dicht.

Bedreigingen

Ook wijst de FNLI op bedreigingen van de vrije wereldhandel en het vertrek van toeleverende industrieën uit ons land.

Het rapport gaat ook in op de prijzenslag tussen de supermarkten. De winkels leggen de rekening van hun acties bij de producenten van de levensmiddelen, vooral bij de kleinere bedrijven, aldus de FNLI.

In het rapport staat ook dat in 2050 in de wereld negen miljard monden gevoed moeten worden. De industrie wil die uitdaging met een Nederlandse handelsgeest tegemoettreden.