AMSTERDAM - Drinkwater wordt in veel plaatsen fors duurder doordat gemeenten precariobelasting heffen op de grond waar de leidingen in liggen.

Deze belasting aan waterleidingbedrijven wordt doorberekend aan de consument en kan tientallen euro's per jaar schelen. Branchevereniging voor waterbedrijven Vewin luidt de noodklok in De Telegraaf.

Volgens Vewin zou het kabinet de precariobelasting moeten verbieden. Nu kan elke gemeente zelf bepalen of en hoeveel precariobelasting wordt verlangd. Zo vraagt Zoeterwoude 42 euro per jaar meer dan buurgemeente Zoetermeer.

Verdubbeld

Het aantal gemeenten dat precario heft is sinds 2005 verdubbeld. Volgens Vewin is de belasting te willekeurig en worden waterleidingbedrijven misbruikt om geld te innen van consumenten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is wel voorstander van precariobelasting. De VNG wijst erop dat afschaffing van de belasting voor de burger niets scheelt. Dat wordt het geld gewoon via een andere belasting geïnd.