DEN HAAG - Bij aanbestedingen in de beveiligingsbranche trekken werknemers vaak aan het kortste eind. Als dat niet snel verandert, komt de veiligheid van mensen in het geding. Die vrees spreken vakbonden donderdag uit tegen Tweede Kamerleden.

Hoelscher vindt dat er sociale regels moeten komen waaraan bedrijven zich bij aanbestedingen moeten houden. Zo wordt voorkomen dat ervaren personeel het veld moet ruimen voor nieuwe goedkopere krachten.

Volgens de vakbondsman heeft de Belastingdienst onlangs nog specifiek aangegeven een beveiligingsklus te gunnen aan de laagste bieder. Ook heeft hij sterk de indruk dat Defensie en Schiphol bij de gunning van de beveiliging van hun objecten op deze manier te werk gaan.

 Verplicht

Hoelscher noemt als voorbeeld het asielzoekerscentrum in Ter Apel. ''Ervaren beveiligers verliezen door een nieuwe aanbesteding hun werk. Zij moeten plaatsmaken voor mensen die weinig ervaring hebben. Ervaring zou een vereiste moeten zijn, omdat beveiligers in dat centrum te maken hebben met zeer ernstige problemen.''

Veel gemeenten geven volgens Hoelscher al het goede voorbeeld. Zij hebben bij aanbestedingen wel aandacht voor het bestaande personeel. Daartoe zouden ook het bedrijfsleven en andere overheidsorganen verplicht moeten zijn, vindt hij.