BRUSSEL - Er komt een EU-fonds van 146 miljoen euro voor lokale projecten voor energiebesparing. Het Europees Parlement heeft daar donderdag mee ingestemd.

Het fonds stelt garanties beschikbaar, waardoor lokale overheden of organisaties makkelijker op de kapitaalmarkt geld kunnen lenen voor energieprojecten.

CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij is tevreden met de instelling van het fonds. Dat biedt volgens hem niet alleen stimulansen aan energiebesparing en hernieuwbare energie, maar ook aan de werkgelegenheid. Ook andere fracties tonen zich ingenomen.

Europarlementariër Judith Merkies (PvdA) denkt dat het geld vooral besteed zal worden aan kleinschalige projecten, zoals slimmere elektriciteitsmeters en duurzaam stadsvervoer. Volgens Bas Eickhout van GroenLinks verdienen de projecten zichzelf op redelijk korte termijn terug.