BRUSSEL - Het Europees Parlement heeft donderdag definitief ingestemd met strenger toezicht op hedgefondsen, risicovolle beleggingsfondsen, en private equityfondsen . Dat gebeurde met een ruime meerderheid (513 tegen 92 stemmen). Eind vorige maand zetten ook de EU-lidstaten hiervoor het licht op groen.

De nieuwe regeling houdt in dat hedgefondsen aan striktere regels moeten voldoen. Ze krijgen dan een 'paspoort' waarmee ze in alle EU-landen actief mogen zijn. Regels in verschillende Europese landen worden zo veel mogelijk samengevoegd.

Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie is hiermee een belangrijke stap gezet in de verbetering van het financieel toezicht in de EU na de kredietcrisis.

Destabilisatie

GroenLinks vindt het nieuwe regime voor hedgefondsen niet ver genoeg gaan en stemde tegen. Volgens Europarlementariër Bas Eickhout kunnen de fondsen in de toekomst nog steeds voor destabilisatie van de financiële markten blijven zorgen.

Frankrijk krijgt niet zijn zin. Het EU-paspoort voor hedgefondsen geldt niet andersom, namelijk als Europese investeerders geld steken in fondsen buiten de EU.

Groot-Brittannië had het meeste te verliezen. Het land biedt onderdak aan 80 procent van alle Europese hedgefondsen, en 60 procent van alle private equityfondsen.

Hedgefondsen, die met zeer grote bedragen actief zijn op de financiële markten, worden deels verantwoordelijk gehouden voor de kredietcrisis die in 2008 uitbrak. Op dit moment is er nog nauwelijks toezicht op de fondsen.

Openheid

Volgens de nieuwe EU-regels moeten hedgefondsen meer openheid geven over hun financiële positie en hun activiteiten. Ze moeten daarbij regelmatig rapporteren aan toezichthouders.

In de nieuwe wet staan ook strengere regels voor private investeerders, ofwel private equityfondsen. Deze fondsen kopen met geleend geld bedrijven om ze vervolgens met winst door te verkopen.

Opknippen

De nieuwe toezichtsregels, die in 2013 van kracht worden, moeten er voor zorgen dat het opknippen van opgekochte bedrijven minder aantrekkelijk wordt. Bedrijvenopkopers moeten werknemers van opgekochte bedrijven straks beter gaan inlichten over hun strategische plannen met het bedrijf.

Daarnaast krijgen alle investeringsfondsen regels voor de minimale hoeveelheid kapitaal die ze moeten aanhouden en komen er afspraken over (variabele) beloningen.

Pas als alle details uitgehamerd zijn wordt de precieze impact op de financiële sector duidelijk, merkt een investeerder op tegenover persbureau Bloomberg.