DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil het vaderverlof na de geboorte van een kind uitbreiden van twee naar vijf dagen.

Tijdens een debat met minister Henk Kamp (Sociale Zaken) werd duidelijk dat een oud-initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks hiertoe steun krijgt van in ieder geval de PvdA, PVV, SP en D66. GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent kondigde aan haar wetsvoorstel volgende week weer in te dienen.

Volgens een besluit van het Europees Parlement vorige maand zou het vaderverlof uitgebreid moeten worden naar twee weken. Maar dat krijgt geen steun in de Kamer.

Dat geldt ook voor het voorstel van het Europees Parlement om het zwangerschaps- en bevallingsverlof op minimaal twintig weken te stellen. Nederland kent nu een zwangerschapsverlof van zestien weken.

Tegen uitbreiding

Kamp herhaalde tijdens het debat het eerdere standpunt van Nederland dat ons land tegen de Europese plannen voor uitbreiding van het zwangerschaps- en vaderverlof is. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum waarschuwde de minister nog wel dat weliswaar van de EU-lidstaten weinig voor de voorstellen van het Europees Parlement zijn, maar dat er wel veel steun is om het zwangerschapsverlof te verlengen naar achttien weken.

Bespreekbaar

Regeringspartij CDA heeft een tijd geleden al gezegd dat een verlenging van het zwangerschapsverlof naar achttien weken bespreekbaar is. Van Hijum wijst erop dat dit ook de norm is die de internationale arbeidsorganisatie ILO van de Verenigde Naties hanteert om de gezondheid van moeder en kind te beschermen.

De CDA'er erkende dat hij niet weet hoe de uitbreiding betaald moet worden nu de overheid moet bezuinigen en bedrijven nog herstellen van de economische crisis.