BRUSSEL - Er komt mogelijk een Europese regeling voor octrooiaanvragen waaraan niet alle EU-lidstaten meedoen. Mocht het woensdag niet lukken er gezamenlijk uit te komen, dan moet deze mogelijkheid worden overwogen, vinden onder meer Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Woensdag doet huidig EU-voorzitter België tijdens een ingelast overleg van Europese ministers een poging een compromis te bereiken. Namens Nederland is minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) aanwezig.

Van de 27 lidstaten zitten er 25 al op één lijn. Alleen Spanje en Italië liggen nog dwars.

Een Europees octrooi moet de nationale octrooien vervangen. Voor het bedrijfsleven zou dat een enorme kostenbesparing betekenen. Maar de lidstaten twisten al decennia over het aantal talen waarin de octrooiaanvragen vertaald moeten worden.