DEN HAAG - De aangekondigde staking van postbodes op 16 november gaat door. Maandag om 12 uur verliep een ultimatum dat de bonden aan TNT stelden.

Post- en pakjesbedrijf TNT en de vakbonden liggen op ramkoers over de invulling van een omvangrijke reorganisatie bij het postbedrijf.

TNT geeft niet toe aan de voornaamste eis van de bonden om het tempo van de reorganisatie te vertragen. De bonden hebben een eerste 24-uursstaking voor 16 november aangekondigd.

Kleinere eisen

TNT kwam maandag op het laatste moment nog met een reactie op het ultimatum, waarmee het bedrijf tegemoet kwam aan enkele wat kleinere eisen van de bonden. De bonden lieten bij monde van Abvakabo FNV weten de staking door te zetten.

TNT Post-directeur Harry Koorstra is niet verbaasd dat de staking doorgaat. ''Die was al zo vaak aangekondigd'', reageerde hij gelaten. Evengoed stelt Koorstra dat TNT ''bereid blijft tot overleg''. Maar partijen moeten wel met ''nieuwe creativiteit'' komen wil de huidige patstelling doorbroken kunnen worden.

TNT bereid zich ook nog voor op een splitsing van het pakjes- en het postbedrijf, die volgend jaar al zijn beslag zou moeten krijgen. Een analistenbijeenkomst daarover staat gepland voor 2 december. Koorstra gaat ervan uit dat die bijeenkomst doorgaat. ''Tenzij er hele bijzondere dingen gebeuren.'' De onrust binnen het bedrijf speelt op de achtergrond wel nadrukkelijk een rol bij de plannen.

Reorganisatie

Al in 2007 kondigde TNT aan dat een grootscheepse reorganisatie van het postbedrijf nodig was gezien de afnemende postvolumes en de toegenomen concurrentie op de Nederlandse postmarkt.

Destijds was het idee dat elfduizend van de 23.000 banen verloren zouden gaan, waarbij 4500 mensen via gedwongen ontslag het bedrijf zouden verlaten. TNT Post heeft inmiddels een voorstel gedaan waarbij dat aantal ontslagen kan worden teruggebracht tot 3100.

Verlaten

Ook hebben tussen 2005 en nu al meer dan zesduizend mensen het bedrijf verlaten.

Lange tijd moesten de werknemers van TNT het zonder cao stellen. Medio maart werd daarover een akkoord bereikt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een sociaal plan. TNT en de bonden zijn het nu niet eens over het tempo waarin de reorganisatie wordt doorgevoerd.