BRUSSEL - De Nederlandse Europarlementariër Kartika Liotard is zondag een actie begonnen tegen Europese bemoeienis met het Nederlandse pensioenstelsel. De politica van de fractie Verenigd Links vreest een verslechtering van de pensioenen.

Medestanders kunnen op een website een petitie ondertekenen, die midden november aan de Europese Commissie wordt overhandigd.

De commissie wil minimale pensioeneisen formuleren voor de hele unie. Het huidige Nederlandse pensioen zit zeer waarschijnlijk boven deze eisen en loopt daarmee gevaar om te dalen naar een Europees gemiddelde, stelt ze.

''Het is zonde om op te geven wat we tot nu toe in Nederland aan sociale voorzieningen hebben opgebouwd.''