WASHINGTON - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in oktober aanzienlijk sterker gestegen dan verwacht. Dat bleek vrijdag uit een eerste schatting van het Amerikaanse ministerie van Arbeid

In totaal kwamen er in de Amerikaanse economie, afgezien van de agrarische sector, 151.000 banen bij. Die groei, de sterkste sinds april van dit jaar, was ruim twee keer groter dan economen hadden voorspeld.

Vooral in het bedrijfsleven groeide de werkgelegenheid sterk. Bedrijven creëerden per saldo 159.000 nieuwe banen, waar op 75.000 banen werd gerekend. Dit bood ruim tegenwicht aan de overheid waar achtduizend banen minder waren dan in september.

Bedrijfsleven

De groei van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven kwam bijna volledig op het conto van de dienstensector, waar 154.000 mensen extra aan het werk konden. In de industrie ging de werkgelegenheid daarentegen licht achteruit.

Uit nieuwe schattingen bleek verder dat de arbeidsmarkt zich in september en augustus minder somber ontwikkelde dan eerder werd aangenomen. Het banenverlies over september werd met ruim 50.000 verlaagd naar 41.000. In augustus gingen slechts duizend banen verloren, in plaats van de eerder gemelde 57.000.

Beroepsbevolking

De werkloosheid bleef zoals verwacht met 9,6 procent van de beroepsbevolking even hoog als in september. Het gemiddelde uurloon van de Amerikanen steeg met 7 cent naar 19,17 dollar. De gemiddelde werkweek duurde met 33,6 uur 6 minuten langer dan in de voorgaande maand.