DEN HAAG - De overheid hoeft voor de binnenvaart geen crisismaatregelen, zoals oplegregelingen, te nemen.

Dat schrijft binnenvaartambassadeur Arie Verberk in een advies dat minister Melanie Schultz (Infrastructuur) vrijdag aan de Tweede Kamer aanbood. ''Het mag niet, men wil niet, en het is niet nodig'', aldus Verberk.

Volgens hem leidt niets doen in de door de crisis zwaar getroffen binnenvaartsector ''heus niet tot instorting van de infrastructuur van het transport, waar de Kamer een beetje bang voor was. Er zullen wel enkele tientallen schippers failliet gaan ten gevolge van de economische crisis, maar dat hoort erbij in crisistijd.''

Oplossingen

De binnenvaartambassadeur werd in mei aangesteld om zich over oplossingen te buigen nadat de NMa een oplegregeling van Crisisberaad Binnenvaart had verboden. Die regeling houdt in dat schepen aan de ketting worden gelegd om capaciteit uit de markt te nemen.

Verberk vindt wel dat het leed voor schippers met een gezonde bedrijfsvoering op de korte termijn verzacht moet worden. De drie grootste banken ABN Amro, ING en Rabobank hebben toegezegd van geval tot geval te kijken of ze soepeler kunnen zijn, met bijvoorbeeld de aflossing. ''En dat gebeurt nu ook al veel.''

Versnippering

Een structureel probleem in de binnenvaart is volgens Verberk de versnippering in de sector. ''Die moet aangepakt worden. Schippers moeten zich organiseren, om zo sterker te staan tegenover een verlader of bevrachter.''

Al jaren wordt gesproken over de professionalisering van en schaalvergroting in de sector, maar dat vergt een cultuuromslag in een branche die nu nog gedomineerd wordt door familiebedrijven, stelt Verberk.

Bovendien zijn er te veel brancheorganisaties. De belangenbehartigers zouden samen sterker staan. Verberk: ''Maar door onmacht of onwil is dat nu niet haalbaar.'' Daarom pleit hij ervoor dat de brancheorganisaties gezamenlijk een uitvoeringsorgaan oprichten.

De grootste brancheverenigingen Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart, Kantoor Binnenvaart en Schuttevaer zouden hiervoor het voortouw moeten nemen.

Modernisatie

Dit door Verberk genoemde Transitiecomité Binnenvaart moet ervoor zorgen dat de sector moderniseert. ''De organisatie moet een aanjager van verandering worden.''

En schippers moeten wel meewerken en willen professionaliseren, vindt de binnenvaartambassadeur, anders is het welletjes. ''Als ze nu weer niet willen, dan is het eigen schuld, dikke bult. Dan moet je als minister ook zeggen: ik wil mijn best doen, maar jullie willen niet, nu is het genoeg.''