DEN HAAG - Partijen moeten snel doorpakken met de uitwerking van de nieuwe pensioencontracten om het huidige pensioenstelsel houdbaar te maken voor de lange termijn.

Sociale partners, de politiek en toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) zullen nauw moeten samenwerken om tot afspraken te komen over wat de beste aanpak is voor alle betrokkenen van een fonds.

Dat schrijven acht hoogleraren, onder wie Lans Bovenberg, Jean Frijns en Kees Goudswaard, dinsdag in een open brief, vooruitlopend op een hoorzitting in de Tweede Kamer over het pensioenstelsel woensdag.

Korten

''Sociale partners staan voor de uitdaging om in een tijd dat steeds vaker en luider wordt beweerd dat korten op pensioenen onontkoombaar is, te komen tot nieuwe en complete pensioencontracten'', aldus het manifest. Om dat mogelijk te maken zal de politiek wetswijzigingen moeten doorvoeren.

Het korten van pensioenrechten en pensioenaanspraken kan onontkoombaar zijn. ''Als een fonds onvoldoende herstelkracht heeft, moet worden ingegrepen. Risico’s mogen niet worden afgewenteld op jongere generaties'', aldus de hoogleraren.

Miljoenen

Zij waarschuwen dat als er niet voortvarend wordt opgetreden er een gerede kans bestaat dat ''miljoenen werknemers en gepensioneerden onaangenaam verrast zullen worden door de mededeling dat hun aanspraken gekort zullen worden.''

De pensioensector verkeert ''onmiskenbaar'' in slecht weer. Ondanks het feit dat de vermogensposities van fondsen zich hebben hersteld, zijn de dekkingsgraden, die aangeven in hoeverre fondsen in staat zijn aan toekomstige verplichtingen te voldoen, verslechterd.

''De consequenties hiervan kunnen niet langer worden opgevangen door premieverhogingen of buffers. Voor de tot nu toe opgebouwde pensioenaanspraken is simpelweg te weinig premie betaald'', stellen de hoogleraren.

Ingrijpen

De brancheorganisaties van pensioenfondsen vinden eveneens dat er stevig ingegrepen moet worden bij de fondsen die in de problemen zitten. Maar dat moet wel evenwichtig gebeuren en niet op de automatische piloot.

De fondsen zijn bang dat er een vertrouwensbreuk ontstaat tussen de pensioensector en de deelnemers, als ook de fondsen die nog voldoende herstelkracht hebben, moeten korten.

De koepelorganisaties roepen het nieuwe kabinet, de sociale partners en DNB op om nog dit jaar met een ''evenwichtig pakket aan maatregelen'' te komen.