DEN HAAG - Voor een meerderheid in de Tweede Kamer is het hoog tijd voor een brede belastingherziening.

Dat bleek maandag bij het eerste deel van het Kamerdebat met staatssecretaris Frans Weekers (VVD) over het belastingplan voor 2011. De laatste grote hervormingsronde was bijna tien jaar geleden.

De meeste partijen willen dat het belastingstelsel wordt vereenvoudigd, al is er nog wel wat verschil van mening over welke richting het op moet.

Verpakkingenbelasting

VVD-Kamerlid Helma Neppérus wil het aantal van 25 belastingen terugdringen en sommige zoals ''die gekke verpakkingenbelasting'' opheffen. 25 belastingen en 30.000 ambtenaren bij de belastingdienst, daar valt op te besparken, aldus Neppérus.

De PvdA wil juist wel doorgaan met vergroening, maar ook een simpeler belastingstelsel. Volgens Kamerlid Ed Groot is het nu zo dat in de praktijk de beter bedeelden onder ons het beste de weg weten in het woud van aftrekposten en daarvan het meest profiteren.

PVV-Kamerlid Roland van Vliet vindt het huidige stelsel ''erg ingewikkeld en vol met onrechtvaardigheden''.

Hij wil dat ambtenaren van de het ministerie van Financiën eerst eens in een notitie, ''desnoods in Jip-en-Janneketaal'', opschrijven waarom de belastingwetgeving zo dichtgetimmerd en gedetailleerd is. Als voorbeeld las hij regels lang voor over hoe de belastingdienst een sigaar omschrijft.

Lenen

Ook D66, GroenLinks, ChristenUnie en de SGP willen een belastinghervorming. D66-Kamerlid Wouter Koolmees wil dat lenen voor burgers en bedrijven fiscaal minder aantrekkelijk wordt gemaakt.

Bedrijven profiteren nu als ze een overname financieren met geleend geld en burgers profiteren door hun hypotheek zo lang mogelijk hoog te houden. Dan hebben ze maximaal baat bij de hypotheekrenteaftrek. De bedrijven en burgers profiteren daarvan, maar vooral ook de banken, aldus Koolmees. En ondertussen wordt de rekening door ons allemaal, door de belastingbetaler, betaald.

De hoogste ambtenaar bij de belastingdienst, Peter Veld, pleitte maandag ook al voor eenvoudiger wetten en regels rond belastingen en premies. De Belastingdienst kan dan met minder mensen goedkoper werken. De dienst moet de komende vier jaar 400 miljoen euro bezuinigen.