DEN HAAG - In Portugal heeft de minderheidsregering een politiek akkoord bereikt met de oppositie over de begroting voor volgend jaar.

Daarmee wordt de vrees de kop ingedrukt dat Portugal niet zou overgaan tot de noodzakelijke bezuinigen en dat er een politieke crisis ontstaat in het land dat er economisch slecht voor staat.

De partijen stonden onder zware druk, ook vanuit het buitenland, omdat Portugal de waarde van de euro in gevaar zou kunnen brengen.