BRUSSEL - Nederland krijgt van de Europese Commissie een boete van ruim 13 miljoen euro omdat het het afgelopen jaar zijn melkquotum voor levering aan zuivelproducenten met 0,4 procent heeft overschreden. Landbouwcommissaris Dacian Ciolos heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

Nederland heeft ook het quotum voor rechtstreekse verkoop van melk aan de consument overschreden, wat tot een extra boete van ruim zes ton leidt.

Ook Denemarken en Cyprus worden door Brussel beboet. Het totale boetebedrag dat de Europese Commissie heeft opgelegd bedraagt 19 miljoen miljoen euro.

Italië is voor het eerst wel binnen zijn melkquotum gebleven, meldde Ciolos.