Een levensverzekering wordt afgesloten op het leven van een mens en keert uit op een bepaalde datum en/of bij het overlijden van de verzekerde. Dat kan een eenmalige of een periodieke uitkering zijn. Ook de premie kan in een keer (koopsom) of periodiek betaald worden.

Vaak worden levensverzekeringen afgesloten in combinatie met een hypotheek, zodat bij overlijden een deel van de hypotheek wordt afgelost.

Levensverzekeringen worden ingezet om nabestaanden van geld te voorzien (overlijdensrisicoverzekering) en te sparen voor extra inkomen na bijvoorbeeld pensionering (lijfrenteverzekering).

Een voorbeeld van een overlijdensrisicoverzekering is een uitvaartverzekering, deze keert uit bij overlijden om de kosten van de begrafenis of crematie te betalen.

Kapitaalverzekering

De kapitaalverzekering keert eenmalig een bedrag uit bij leven en/of overlijden. Een renteverzekering keert uit in termijnen. Een vaste rente keert op een afgesproken datum uit of de verzekerde wel of niet in leven is. Een lijfrente keert uit op een bepaalde datum indien de verzekerde in leven is.

Bij het afsluiten van een levensverzekering kan je een spaarverzekering of een beleggingsverzekering afsluiten, waarvan de uitkomst onzekerder is.

Looptijd

Edmond Hilhorst van Independer.nl raadt aan je niet blind te staren op fiscaal voordeel. “Flexibiliteit van je geld is ook veel waard.” Maar als je eenmaal een levensverzekering hebt lopen, dan moet je de looptijd uitdienen. “Als je vroegtijdig stopt, krijg je met hoge kosten en fiscale nadelen te maken.”

Ook adviseert Hilhorst na het verstrijken van de looptijd van de opbouw te vergelijken waar je de meeste uitkering krijgt. “Veel mensen denken dat ze verplicht zijn de uitkering te laten lopen via de instantie waar de levensverzekering is afgesloten, maar dat is niet zo. Een vergelijking laat zien dat er veel verschil in uitkering kan zitten.”

Overlijdensrisicoverzekering

Volgens Hilhorst is de overlijdensrisicoverzekering “een van de meest verwaarloosde verzekeringen”. “De afgelopen jaren zijn de premies door toenemende transparantie op internet circa gehalveerd.”

Ook Erik Hordijk van Verzekeringssite.nl adviseert mensen te kijken naar de premie van hun overlijdensrisicoverzekering. “Vroeger was het niet aantrekkelijker om over te sluiten, omdat je in de tussentijd ouder bent geworden en dus meer premie betaalt. Echter de laatste jaren zijn de premies zodanig gedaald, dat het mogelijk wel interessant is om over te sluiten.”