AMSTERDAM - De vraag naar leningen van bedrijven in de eurozone is in het derde kwartaal voor het eerst in meer dan twee jaar weer toegenomen.

Dat blijkt donderdag uit een rapport van de Europese Centrale Bank (ECB). Het aantal banken dat een stijging van de vraag meldt, overstijgt het aantal banken dat een kleinere vraag signaleert met zeven procentpunten.

In het tweede kwartaal was dit twee procentpunten in de min, en in het eerste kwartaal zelfs 13 procentpunten negatief.

Positiever

De toegenomen vraag naar krediet duidt erop dat ondernemingen positiever gestemd zijn over hun vooruitzichten. Tijdens de recessie waren bedrijven terughoudend op het gebied van leningen. Bedrijven hadden in het derde kwartaal vooral meer geld nodig voor zaken als inventaris en werkkapitaal.

Zowel grote als kleine bedrijven stapten meer naar banken toe om geld te lenen. Banken hanteren daarbij ook minder strenge voorwaarden.

Naar huishoudens toe gaan banken wat meer ontspannen om met het verstrekken van leningen. Het percentage banken dat aangeeft zijn eisen het afgelopen kwartaal te hebben aangescherpt bij het verstrekken van een hypothecaire lening is gedaald naar nul procent, tegenover tien procent in de voorgaande kwartalen. Het was eveneens de eerste keer in twee jaar dat hierin een verbetering optrad.

Risico

Als voornaamste reden voor deze ontwikkeling noemen banken een afgenomen risico, dankzij de verbeterde economische vooruitzichten. Ook de vooruitzichten voor de woningmarkt zijn minder risicovol. Daarnaast zijn banken makkelijker geworden met het verstrekken van hypotheken door de onderlinge concurrentie.

Hoewel de voorwaarden niet strenger zijn geworden, is de vraag naar hypothecaire leningen minder sterk gestegen dan in het tweede kwartaal het geval was.

Nederlandse banken

Nederlandse banken zijn voor het eerst sinds halverwege 2006 soepeler geworden bij het verstrekken van kortlopende leningen aan bedrijven, zo laat De Nederlandsche Bank (DNB) weten.

Volgens DNB komt dit door toegenomen concurrentie van sectorgenoten en van andere marktpartijen. Bovendien zien banken minder risico's voor kredietverlening aan ondernemingen. Voor langlopende leningen worden de beoordelingscriteria nog wel wat verscherpt, hoewel banken verwachten dat dit het komende kwartaal eveneens zal verbeteren.