De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dekt alle andere soorten schade veroorzaakt door de verzekerde of een van zijn gezinsleden.

Schade dat met opzet veroorzaakt is, wordt niet vergoed. Ook schade veroorzaakt door voertuigen is uitgesloten, dat valt onder de autoverzekering.

Een rechtsbijstandsverzekering kan handig zijn bij een juridisch conflict. De verzekering dekt bijvoorbeeld de kosten van een advocaat.

Veel verzekeraars bieden rechtsbijstandverzekeringen aan op verschillende onderdelen, bijvoorbeeld rechtsbijstand op het gebied van verkeer, arbeid, wonen of familie. De verzekerde kan een of meerdere modules afsluiten.

Rechtsbijstand

Het heeft niet voor iedereen zin om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, immers mensen met een gering inkomen kunnen aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Bij aanvraag wordt er gekeken naar het inkomen en vermogen twee jaar voor het jaar van aanvraag. Ook het belang van de zaak en de mogelijke opbrengst wordt bekeken. Er is geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als het inkomen hoger is dan 24.400 euro bij alleenstaanden of 34.400 euro bij partners.

Je vermogen mag niet meer zijn dan het heffingsvrije vermogen. Als je onder die grens valt, verschilt de eigen bijdrage van 100 tot 750 euro, afhankelijk van het inkomen.

Verzekering

Mensen die meer verdienen of meer vermogen hebben, kunnen geen gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Zij kunnen overwegen een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Immers mocht een geschil uitlopen tot een rechtszaak, dan lopen de kosten behoorlijk op.

Een rechtsbijstandsverzekering moet worden afgesloten voor de dreiging van een juridisch geschil, anders worden kosten niet vergoed. Vaak geldt een wachttijd van een aantal maanden waarna de dekking van de verzekering ingaat.

Nuttig

Edmond Hilhorst van Independer.nl is terughoudend met betrekking tot de rechtsbijstandverzekering.”Vaak voldoet de kwaliteit van de hulp niet aan de verwachtingen. Als je een reserve van enkele duizenden euro’s hebt, zou ik geen verzekering afsluiten en zelf een advocaat inhuren bij juridische problemen. Als je die reserve niet hebt, kan een rechtsbijstandverzekering nuttig zijn, maar je moet zeer kritisch zijn op de geboden rechtshulp.”

Erik Hordijk van Verzekeringssite.nl noemt de rechtsbijstandverzekering geen noodzakelijk verzekering, maar “het kan wel nuttig zijn”. Hordijk wijst erop dat je als lid van een vakbond vaak al hulp krijgt bij eventuele problemen met een werkgever.