Nederland is een echt handelsland. De havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland, de luchthaven Schiphol en de agrologistieke Greenports spelen daarbij een sleutelrol. De goederen moet vervolgens `op een snelle en efficiënte manier bij de klanten in Europa komen? En dat gaat steeds moeizamer.

Door Walther Ploos van Amstel | Delaatstemeter.nl

Nederland heeft 135.470 kilometer asfalt waarvan 5.012 kilometer snelweg. Nederland heeft met 57,5 kilometer snelweg per 1.000 vierkante kilometer het meeste asfalt in Europa naast veel spoor en binnenvaart.

Toch staan we elke dag in de file. Soms helpt een beetje extra spoorrails of asfalt. Maar, eigenlijk wordt de schaarse infrastructuur gewoon niet goed benut. Kan dat niet slimmer?

Innovatief Onderweg

Ondanks investeringen van 15 miljard euro in aanleg en onderhoud van wegen, neemt de filedruk in 2020 toe met 30 procent. Twintig ondernemingen, verenigd in Nederland Innovatief Onderweg, doen de politiek ‘an offer they can’t refuse’.

Nederland Innovatief Onderweg roept de politiek op om de komende drie jaar één miljard euro extra in Intelligent Transport Systems te investeren om daarmee de benuttingsaanpak een flinke ‘boost’ te geven. Zo kan de geplande zes miljard euro voor nieuw asfalt in de knip blijven. Kwestie van het verkeer slimmer managen.

Verkeersmanagement

Als een vrachtwagen bij Venlo het land binnen rijdt, dan heeft de chauffeur nog volop keuze hoe hij zijn lading in Rotterdam krijgt. Toch ziet hij pas de actuele informatie over reistijden en files als hij al bij Rotterdam is. Dan is het te laat. Hij heeft geen keuze meer.

Een knelpunt moet je altijd goed plannen en besturen. Met verkeersmanagement kan de verkeersstroom over de alternatieve routes beter worden afgewikkeld. Zowel op de hoofdwegen als binnen steden.

Efficiënt

Verkeersmanagement is het efficiënt en veilig verdelen van voertuigen over schaarse infrastructuur door de actuele informatie over voertuigen, wegopbrekingen, calamiteiten of schooltijden te gebruiken voor de besturing van de verkeersstromen.

Geavanceerde software kan verkeerstromen nauwkeurig, op lange en korte termijn, voorspellen en advies geven waar bijsturing nodig is; de snelste en veiligste route en het tijdstip. Dat is de basis voor een beter benutting.

ProRoad

Transport is een schaarse nutsvoorziening. Ik pleit voor Openbaar Goederenvervoer. Streng gereguleerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Strikte spelregels voor het gebruik van de infrastructuren, betaald door gebruiken, nauw verbonden met internationale infrastructuren in de buurlanden, voorzien van intelligente transportsystemen en het aanleggen van nieuwe infrastructuur daar waar die infrastructuur ook echt waarde creëert voor Nederland.

De naam van dat nieuwe nutsbedrijf? ProRoad Nederland! En de ‘markt’ krijgt het pas terug als we ons allemaal gedragen en laten zien dat we met respect kunnen omgaan met die schaarse infrastructuur.

Walther Ploos van Amstel is docent logistiek aan de Hogeschool van Amsterdam en supply chain expert bij TNO Mobiliteit en Logistiek. Volg Walther ook op Twitter.com/Delaatstemeter