Elke eigenaar van een auto is verplicht zijn auto te verzekeren, minimaal met een wettelijke aansprakelijkheidsdekking (WA). Dat houdt in dat schade aan het slachtoffer en diens auto vergoed wordt. Daarnaast kan je ook je eigen schade verzekeren: beperkt of volledig casco.

WA dekt letsel- en materiële schade bij het slachtoffer. Schade aan de bestuurder wordt niet gedekt, evenals schade aan zaken die vervoerd worden.

Vaak is schade die ontstaan is met opzet of goedvinden uitgesloten van vergoeding. Dat geldt ook voor schade ontstaan door oneigenlijk gebruik en deelname aan snelheidswedstrijden.

Schade ontstaan door een bestuurder die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs of meer dan het wettelijke toegestane promillage alcohol in zijn bloed heeft, wordt meestal ook niet vergoed.

Aansprakelijkheid

De verzekerde kan wel aanspraak maken op de aansprakelijkheidsdekking als door een ongeval de auto of de bestuurder niet verder kan rijden. De auto wordt dan binnen Nederland vervoerd naar een gewenst adres.

De hoogte van de premie voor een WA-verzekering wordt bepaald door het gewicht van de auto. Hoe zwaarder de auto, des te hoger de te betalen premie.

Casco

Beperkt casco biedt extra dekking bovenop de WA-verzekering. Beperkt casco vergoedt schade aan de auto van de bestuurder als deze niet veroorzaakt is door een aanrijding. Bijvoorbeeld schade ontstaan door brand, diefstal, noodweer en botsingen met dieren.

Volledig casco vergoedt ook schade veroorzaakt door aanrijdingen, omslaan, van de weg of te water raken.

Volgens Edmond Hilhorst van Independer.nl, blijven veel mensen lang hun auto volledig casco verzekeren omdat ze zich daar prettig bij voelen. “Na vier jaar kan je terugvallen op beperkt casco, omdat de all risk verzekering dan erg duur is voor de geboden dekking.”

Verzekeringssite.nl heeft een schema opgesteld waar ook rekening gehouden wordt met de vraag of een auto gefinancierd is met een lening, waardoor het raadzaam is om langer volledig casco te verzekeren.

Premie

De premie voor de aanvullende cascoverzekeringen wordt gebaseerd op de nieuwwaarde van de auto. Het aantal opgebouwde schadevrije jaren geeft vaak een korting op de premie.

Erik Hordijk van Verzekeringssite.nl adviseert regelmatig je verzekering onder de loep te nemen. “Het verschil tussen de goedkoopste en de duurste autoverzekering met gelijke voorwaarden scheelt een factor drie."

"Omdat het voor verzekeraars niet interessant is om hun bestaande klanten een lagere premie te geven, starten ze een nieuw label met betere premies en voorwaarden. Inshared is een label van Achmea, Ditzo van ASR en Allsecur is van Allianz. De mensen die blijven zitten bij hun verzekeraar, betalen mogelijk honderden euro’s te veel”, aldus Hordijk.

Verzekering

De bovengenoemde autoverzekeringen kunnen worden aangevuld met een ongevallen- en schade inzittendenverzekering en rechtsbijstand.

De ongevallen inzittendenverzekering keert uit bij overlijden of blijvend invalide raken van een van de inzittenden als gevolg van een ongeluk. De schade inzittendenverzekering vergoedt materiële en letselschade.