BRUSSEL - De EU-lidstaten en het Europarlement hebben dinsdag een akkoord bereikt over strenger toezicht op hedgefondsen, risicovolle beleggingsfondsen.

Volgens CDA-Europarlementariër Corien Wortmann zijn er alleen wat punten en komma's veranderd aan de tekst waarover de EU-ministers van Financiën het vorige week eens werden.

Wortmann is blij met het akkoord. ''Het betekent dat hedgefondsen aan strengere regels moeten voldoen, maar dat ze dan ook overal in de EU actief mogen zijn.'' Frankrijk drong er eerder op aan de hedgefondsen van buiten de EU in elke lidstaat een Europees 'paspoort' te laten aanvragen, maar kreeg daarvoor geen steun. Eén paspoort voor de hele EU volstaat.

Pensioenfondsen

Wortmann is ook tevreden dat de nieuwe regels geen belemmeringen vormen voor de activiteiten van Nederlandse pensioenfondsen.

GroenLinks is minder tevreden over het bereikte akkoord. Volgens Europarlementariër Bas Eickhout bevatten de nieuwe regels te veel ''achterdeurtjes'', waardoor speculatieve fondsen zich aan adequaat toezicht kunnen onttrekken.