DEN HAAG - De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft het principe-akkoord dat begin oktober met de vakbonden was bereikt over een nieuwe cao afgewezen. Volgens dat akkoord zouden de medewerkers van universiteiten volgend jaar februari 0,5 procent meer loon krijgen.

Het bestuur van de VSNU vindt een loonsverhoging onverantwoord, omdat de budgetten van de universiteiten het niet toelaten. Een salarisverhoging zou arbeidsplaatsen kosten en leiden tot verhoging van de werkdruk.

De VSNU wijst erop dat de budgetten van de universiteiten door de begroting voor 2011 en het regeerakkoord al verder onder druk staan. Ook dat kost volgens het bestuur al arbeidsplaatsen.

Sober

Vakbondsbestuurder Marieke van den Berg van Abvakabo FNV noemt de afwijzing ''een klap in het gezicht''. Zij wijst erop dat het al een sober akkoord was waarin rekening is gehouden met zowel de werkgelegenheid als de koopkracht.

Zij vindt dat de universiteiten met de afwijzing de boodschap afgeven dat zij geen prioriteit leggen bij hun personeel en zich achter de politiek verschuilen.

De bonden gaan zich nu beraden en met de achterban overleggen.