De cyclus van significante veranderingen is ongeveer tien jaar. Vandaag staan we aan de vooravond van een serie veranderingen die IT radicaal zullen gaan veranderen.

Door Wim Groenendaal | Logica

In de jaren zestig kwam de mechanische automatisering echt op stoom, met de ponskaart als invoer- en opslagmedium. Rond 1970 werden deze machines vervangen door computers. Het mainframe deed zijn intrede.

In deze periode zien we ook de grootouders van cloud computing populair worden: Timesharing, waarbij je als klant computertijd huurde bij een rekencentrum om je administratie te laten draaien.

Tien jaar daarna stak een nieuw fenomeen de kop op. De introductie van de minicomputer, waarmee een eind kwam aan de timesharing: automatisering kwam in het bereik van elke organisatie.

Jaren negentig

In de jaren negentig waren het de grafische user interface, PC’s, client-server technologie en objectoriëntatie die voor een significante verandering zorgden. IT werd niet meer centraal geregeld, maar op afdelingsniveau ingevuld, al naar gelang de behoefte.

Begin 2000 groeide de interesse voor het internet snel en daarmee het digitaal uitwisselen van informatie met partners in de keten. Software voor applicatie-integratie deed zijn intrede, evenals de wereldwijde adoptie van platform onafhankelijke programmeertalen als Java: ‘write once, run anywhere’.

Tien veranderingen

En nu, weer tien jaar later, staan we aan het begin van een tijdperk dat gekenmerkt wordt door de volgende tien veranderingen:

Van zelf doen naar samen doen. Het bedenken en maken van producten of diensten zal niet meer binnen organisaties plaatsvinden maar veel meer in samenwerking met bedrijven en individuen ergens in de wereld.

Van input naar output. Privé en werk zijn niet langer strikt gescheiden. Thuiswerken is de nieuwe norm en dat betekent ook een verandering in het managen van medewerkers. In de nabije toekomst wordt er niet meer gestuurd op aanwezigheid (input) maar op het opgeleverde werk (output).

Gebruiken

Van hebben naar gebruiken. Software die bedrijven nu nog zelf in huis hebben, zullen in toenemende mate via het internet worden betrokken.

Van echt naar virtueel. Vergaderingen, waarbij deelnemers nu nog voor moeten reizen, zullen veel meer virtueel gaan worden met behulp van video conferencing.

Van vertellen naar luisteren. Waar het tot vandaag normaal is om te vertellen hoe goed je product of dienst is, zal het aanzienlijk belangrijker worden om te luisteren naar wat anderen er over zeggen op het internet.

Van standaard naar eigen technologie. De tijd waarbij een bedrijf de toegestane standaarden voor PC’s en mobiele apparaten kon voorschrijven, zal worden vervangen door het “bring your own technology” principe, waarbij de medewerker of consument zijn eigen favoriete platform kan gaan gebruiken in een business context.

Modelleren

Van programmeren naar modelleren. Het ambachtelijke vak van programmeur zal grotendeels verdwijnen en worden opgevolgd door een techniek van grafisch modelleren en codegeneratie, waarmee het maken van software ook zonder de inzet van de IT afdeling kan gaan plaatsvinden.

Van vast naar variabel. Steeds meer bedrijven zien dat het hebben van een IT afdeling met een vast aantal medewerkers met de juiste kennis en kunde niet kosteneffectief is. Daarom zullen veel bedrijven kiezen voor een variabele bemensing van IT.

Processen

Van applicaties naar processen. Het al ruim veertig jaar bestaande begrip applicatie zal verdwijnen en worden vervangen door services en processen.

Van enkel naar meer. De processor is aan het einde van zijn evolutie en de opvolger, de multicore processor is er al. Het ontwerpen en programmeren zal in de toekomst gericht moeten zijn op parallelle verwerking.

Elke tien jaar is er een golf van veranderingen. Bij de bestudering ervan kun je stellen dat het zowel bedreigingen als kansen geboden heeft. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt.

Wim Groenendaal is Principal IT Consultant bij Logica Business Consulting