AMSTERDAM - Het nieuwe kabinet geeft wat betreft diversiteit op het gebied van zowel vrouwen als etniciteit een verkeerd signaal af naar de samenleving.

Dat constateerden verschillende topbestuurders uit het bedrijfsleven donderdag tijdens een rondetafelbijeenkomst van de stichting Talent naar de Top. ''Dit is toch een stap terug.''

Er is de afgelopen dagen veel commotie over de samenstelling van het kabinet-Rutte-Verhagen. Van de twaalf ministers zijn drie vrouw en onder de staatssecretarissen is de verhouding zeven versus één ten gunste van de man. In het donderdag beëdigde kabinet zit verder geen enkele bestuurder van allochtone afkomst en is de gemiddelde leeftijd vijftig-plus.

De deelnemers aan het rondetafelgesprek in Amsterdam waren bestuurders van bedrijven uit als 'mannen en macho' bekendstaande sectoren: bouwer Heijmans, advieskantoor KPMG, brouwer Heineken, advocatenkantoor Stibbe en woningcorporatie De Alliantie.

Imago

Zelf proberen deze bedrijven van dit imago af te komen en meer variatie in de organisatie aan te brengen. Zo stellen speciaal daarvoor aangenomen 'diversiteitsmanagers' programma's op om dit aan te moedigen, zoals 'La Heijmans' bij de bouwer en 'Female Capital' bij KPMG.

''Het kabinet is een stap terug, want je moet het goede voorbeeld geven. Ik hoop dat dit kabinet het belang van diversiteit wel zal gaan benadrukken '', zo constateerde managing partner Heleen Kersten van Stibbe.

Ze kreeg daarin steun van KPMG-bestuurder Herman Dijkhuizen. ''De basis van dit land is diversiteit. Als je dat niet in de top terugziet, gaat het mis'', zo waarschuwde hij.

Voorbeeldfunctie

De bestuurders vrezen dat deze ontwikkeling de burger juist verder op afstand zet van de politiek, net als de voorbeeldfunctie van de landsbestuurders ook doorweegt richting het bedrijfsleven. ''Het gaat om de toon aan de top. Je hebt verbinding nodig. Vrouw, jong, allochtoon, de voorbeeldfunctie is heel belangrijk'', aldus directeur Jim Schuyt van De Alliantie.

Heijmans ziet wel dat de overheid, een grote klant van het bouwbedrijf, veel beter in staat is dan het bedrijfsleven om vrouwen aan zich te binden. ''We komen bij onze klanten steeds meer vrouwelijke projectleiders tegen. Wij moeten dan ook 'vervrouwen'; het is voor ons van belang om daarop in te spelen'', zo wist bestuursvoorzitter Gerrit Witzel.

Eigen onderneming

De bestuurders constateren dat binnen hun eigen onderneming de huidige generatie vrouwen in hogere functies steeds meer voor hun ambities uit durven te komen. ''Er is sprake van een ambitieuze trend'', aldus directeur Schuyt van De Alliantie. ''Er zit ook een categorie vrouwen aan te komen die veel zelfbewuster omgaat met hun talenten. Het schaadt je bedrijf als je daar doof voor bent.''

In de raad van bestuur van Heijmans zit overigens geen vrouw, tegenover één vrouw in de vijfkoppige raad van commissarissen. Het executive team van KPMG bestaat uit vijf mannen, terwijl de concerndirectie van De Alliantie uit vijf mannen en twee vrouwen bestaat. Bij Stibbe is de hoogste baas, de managing partner, een vrouw.