DEN HAAG - Minister Maria van der Hoeven wil een ''pas op de plaats'' maken met de behandeling van een wet die groene stroom voorrang geeft op het energienet.

Ze wil delen van de wet in overleg met de Europese Commissie heroverwegen en vraagt daarom de Eerste Kamer de wet nu niet te behandelen.

Van der Hoeven doet dat op aanraden van de Raad van State, die de onderbouwing van haar keuzes in het wetsvoorstel op onderdelen vooralsnog onvoldoende acht.

Doel van de wet is om de producenten van groene stroom (wind- en zonne-energie) de garantie te geven dat ze hun opgewekte energie kunnen leveren aan het hoogspanningsnet, ook als dat overloopt door het aanbod van nieuwe kolencentrales.