AMSTERDAM - Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft van Nederlandse multinationals nog geen signalen ontvangen dat hun activiteiten of werknemers in islamitische landen last hebben van een kabinet met gedoogsteun van de PVV.

Dat liet woordvoerder Roelf van der Kooij van VNO-NCW vrijdag weten. ''We hebben nog geen concrete signalen ontvangen van onze leden dat in islamitische landen problemen ontstaan. We houden het wel scherp in de gaten. Het imago van Nederland in het buitenland is van cruciaal belang voor het behoud van onze welvaart."

De export naar onder meer islamitische landen is een van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie.

Handelsrelaties

Van der Kooij verwacht dat het aankomend kabinet zal waken dat de handelsrelaties met islamitische landen niet beschadigd worden. ''We gaan ervan uit dat het kabinet de Nederlandse handelsbelangen zal bewaken. Als er signalen zijn dat er iets speelt, moet zo adequaat mogelijk worden opgetreden.''

Ook de vereniging van Nederlandse exporterende bedrijven, Fenedex, heeft van haar leden geen aanwijzingen gekregen over problemen in islamitische landen.

Er heersen ''vanzelfsprekend wel enige zorgen over het imago van Nederland'', aldus directeur Bart Jan Koopman. Volgens hem rekenen ondernemingen er op dat ''het verhaal netjes wordt uitgelegd''. Vooral in islamitische landen moeten de ambassades en andere instanties ''duidelijk maken wie nu eigenlijk de Nederlandse staat vertegenwoordigt en wat het beleid van de nieuwe regering is''.

Uitleg

Ook Van der Kooij denkt dat de overheid en het bedrijfsleven in het buitenland wel veel uitleg zullen moeten geven. ''Er ligt een grote taak voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en de multinationals om de gang van zaken uit te leggen in die landen."

Binnen Fenedex is volgens Koopman ''al eerder discussie gevoerd over het thema''. Hij heeft niet het idee dat de discussie de afgelopen tijd is verhevigd. Onder de exporterende bedrijven heerst volgens Koopman een ''afwachtende, belangstellende houding'' ten opzichte van het nieuwe kabinet.