AMSTERDAM - Het regeerakkoord van VVD, CDA en PVV schenkt geen aandacht aan de financiële sector, maar het aantal economische maatregelen is er niet minder om. Een overzicht van de belangrijkste ingrepen.

Bezuinigingen
- De komende jaren wordt 18 miljard euro bezuinigd.
- 1 miljard euro aan bezuinigingen door te snijden in bijdrage aan de Europese Unie.
- 600 miljoen bezuinigingen op Defensie.
- 1 miljard aan bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking.
- Het begrotingstekort komt door de plannen in 2015 uit op 0,7 procent van het bruto binnenlands product, ruim binnen de Europese afspraken hierover.

Vervoer
- Extra investeringen van 500 miljoen euro in wegen en spoor.
- Het nieuwe kabinet wil 'supersnelwegen' aanleggen, onder meer gefinancierd met tolheffing en investeringen van bijvoorbeeld pensioenfondsen.
- Er komt geen kilometerheffing.
- Accijnzen op brandstof omhoog, vaste autokosten omlaag.

Wonen
- De hypotheekrenteaftrek blijft ongewijzigd.
- Huurders met een inkomen tot 43.000 euro krijgen een huurverhoging van maximaal de inflatie. Boven 43.000 euro bedraagt die huurverhoging de inflatie plus vijf procent.
- Huurders in de sociale woningbouw krijgen het recht om hun woning 'tegen een redelijke prijs' te kopen.

Energie
- Het aantal kerncentrales kan met één of meer worden uitgebreid. Aanvragen voor vergunningen worden ingewilligd.
- Er komt een ‘Green Deal’ met de samenleving om sterker in te zetten op energiebesparing.
- De regeling voor stimulering van duurzame energieproductie wordt uitgebreid; dit wordt betaald door onder andere een opslag op de energierekening.

Sociale zaken
- De duur van de WW blijft ongewijzigd staan op drie jaar en twee maanden; het ontslagrecht wordt niet versoepeld.
- Werkgevers moeten flexwerkers bij ziekte voortaan tijdens de eerste twee weken doorbetalen.
- AOW in 2020 naar 66 jaar.
- De uitkeringen worden niet losgekoppeld van de ontwikkeling van de lonen
- De bijstandsuitkering wordt vanaf 2012 twintig jaar lang in stapjes verlaagd.
- De toegang voor jongeren tot 27 jaar tot de bijstand wordt bemoeilijkt.
- Door het totaal van maatregelen zal de koopkrachtontwikkeling voor werknemers uitkomen op 0 per jaar, terwijl uitkeringsgerechtigden en 65-plussers er een half procent op achteruitgaan.

Bestuur
- De salarissen in de collectieve sector (exclusief de zorg) worden in 2011 bevroren.
- Ontslagvergoedingen voor ambtenaren maximaal 75.000 euro.
- Minder ambtenaren. Dit moet in 2015 1,8 miljard opleveren.

Zorg
- De marktwerking in de zorgsector wordt vergroot.
- Het kabinet wil 12.000 extra banen in de ouderenzorg.
- Zorgtoeslag fors omlaag. Hiermee zou 2,2 miljard euro moeten worden bezuinigd.
- Het eigen risico stijgt in 2011 met 40 euro naar 205 euro.
- Het pakket voor de basisverzekering wordt versoberd. De maatregel moet 1,2 miljard euro opleveren.

Al het economische nieuws rond het regeerakkoord

De volledige tekst van het regeerakkoord