DEN HAAG - Het nieuwe kabinet van VVD en CDA gaat het pakket voor de basisverzekering inperken. De maatregel moet 1,2 miljard euro opleveren. Het gaat met name om behandelingen voor lichamelijke en psychische aandoeningen.

Dat staat in het nieuwe regeerakkoord, dat wordt gesteund door de PVV. Het is niet duidelijk om wat voor aandoeningen het precies gaat. Als criterium wordt ''lage ziektelast'' aangehouden, maar als later blijkt dat dit begrip niet goed is aan te geven, wordt het pakket op een andere manier ingeperkt.

Verder moeten volwassenen straks vijftien behandelingen voor fysiotherapie zelf betalen of zich aanvullend daarvoor verzekeren. Ook wordt alleen nog een eerste ivf-behandeling vergoed.

IQ

Daarnaast worden in zorginstellingen de kosten voor wonen en zorg gescheiden. Het moet de instellingen prikkelen om beter in te spelen op woonwensen van cliënten. De doelmatigheidsmaatregel moet 100 miljoen euro opleveren in 2015.

Mensen met een IQ van boven de 70 krijgen geen gehandicaptenzorg meer, maar vallen onder andere (gemeentelijke) regelingen. Degenen die nu in een gehandicapteninstelling zitten, worden ontzien.

Ouderenzorg

De nieuwe coalitie investeert ook in de zorg. Zo wordt 0,7 miljard extra uitgetrokken voor de langdurige zorg (AWBZ), waaronder ook de ouderenzorg valt. Dat zou tienduizend banen extra moeten kunnen opleveren.

Het eigen risico gaat met 40 euro per jaar omhoog, zoals het demissionaire kabinet voor 2012 al had voorgesteld. Per saldo zullen de zorguitgaven in het collectieve deel van de zorgverzekering stijgen met 3,5 miljard euro in 2015.

Investering

Verder is de coalitie voor meer marktwerking in de ziekenhuiszorg, wat betekent dat er privaat geld in mag worden gestoken. Dat geld moet leiden tot innovatie en een betere kwaliteit en dienstverlening.

Private investeringen moeten ook kunnen leiden tot winst in de zorg, maar dat moet een gereguleerde winstuitkering worden. Verder komt er een verbod op fusies tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar, zodat het aanbieden van zorg en de inkoop ervan volstrekt gescheiden blijven.