DEN HAAG - Het kabinet van VVD en CDA heeft ''grote ambities'' op het gebied van de economie en de overheidsfinanciën. Dat zei beoogd premier en VVD-leider Mark Rutte bij de presentatie van het regeer- en het gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV.

De presentatie van de akkoorden komt op dag 113 van de kabinetsformatie. Het regeerakkoord heeft de titel Vrijheid en Verantwoordelijkheid meegekregen.

In de plannen wordt de komende jaren 18 miljard euro bezuinigt, waardoor het onderliggende overheidstekort in 2015 op nul uitkomt. ''Iedereen zal er iets van merken'', zei Rutte.

Hypotheekrenteaftrek

De drie partijen willen niet morrelen aan de hypotheekrenteaftrek en ook het ontslagrecht, de WW en de Bos-belasting blijven onveranderd. De koopkracht daalt gemiddeld met een kwart procent.

Uitkeringsgerechtigden en 65-plussers verliezen een half procent. De AOW gaat conform het voorstel van de sociale partners naar 66 en VVD en CDA willen het daarna afhankelijk maken van de levensverwachting.

EU-bijdrage

Het kabinet wil het aantal Tweede- en Eerste Kamerleden fors terugbrengen en ook in andere bestuurslagen snijden.

Ook wordt er bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking (1 miljard euro), defensie (600 miljoen) en moet de EU-bijdrage met een extra miljard naar beneden. De ouderenzorg krijgt er 1 miljard bij.

Lees hier al het economische nieuws over het regeerakkoord