AMSTERDAM - Het regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV is bekend. Wat zijn de reacties op de economische gevolgen in het veld?

Vakbond CNV

Het CNV heeft waardering voor een aantal punten in het regeerakkoord, zoals het handhaven van de duur van de WW en het onverkort overnemen van het pensioenakkoord.

De koopkrachtplaatjes blijven binnen de perken, maar de christelijke vakcentrale vindt het teleurstellend dat mensen die niet in staat zijn te werken, er meer op achteruitgaan dan werkenden.

''Het CNV zal de wankele coalitie met gedoogsteun kritisch volgen'', zegt de christelijke vakcentrale. De vakcentrale vreest dat de grote groep die niet kan werken, of de kans niet krijgt te werken, zoals jonggehandicapten, worden uitgesloten.

Ambtenaren die hun baan kwijtraken, moeten aan ander werk worden geholpen. Het CNV waarschuwt alvast dat eenzijdig ingrijpen in de lonen van ambtenaren niet past bij het CNV.

Vakbond FNV

''VVD-er Rutte heeft zijn rijkeluiskabinet: de villabewoner uit Aerdenhout ontspringt de dans, de wijkagent uit Leidsche Rijn mag de rekening betalen. De lage en middeninkomens draaien op voor de tekorten van de overheid: iedereen beneden de 50.000 euro gaat erop achteruit.

"De hoge inkomens worden ontzien. Het kabinet Rutte-Verhagen bezuinigt 18 miljard euro en schaadt zo de economie eerder dan dat het bijdraagt aan herstel.''

''De ambtenarensalarissen gaan op nul. Bijstand, sociale werkvoorziening en de wet voor jong gehandicapten (Wajong) worden uitgekleed. De uitkeringen worden sluipenderwijs toch verlaagd. En op de kinderopvang wordt fors bezuinigd.''

Vakcentrale MHP

De vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel: ''Bezuinigingen lijken niet erg evenwichtig verdeeld te worden tussen overheid, bedrijfsleven en huishoudens. Bedrijven lijken de dans volledig te ontspringen, terwijl gezinnen de rekening wel gepresenteerd krijgen.''

''Verder pakken de maatregelen buitengewoon negatief uit voor ambtenaren en werknemers in de collectieve sector.''

''Het kabinet blijft op veel punten vaag als het om de AOW en de aanvullende pensioenen gaat.''

Vervoersorganisatie EVO

''Het getuigt van lef dat een kabinet kiest voor investeringen in infrastructuur en ondernemerschap", aldus verladersorganisatie EVO

''Het akkoord tussen VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV spreekt over een investering van 500 miljoen euro extra per jaar voor de aanleg van infrastructuur. Deze investering gaat zich dubbel en dwars terugverdienen", verklaart een woordvoerder van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

"Files kosten het goederenvervoer jaarlijks 0,8 tot 1,2 miljard euro. De extra investering in wegen is dus goed voor de economie en werkgelegenheid en daarmee voor de staatskas."

ANWB

Woordvoerder Ad Vonk van de ANWB: ''Het schrappen van de kilometerheffing is geen verrassing gezien de eerdere standpunten van VVD en CDA. We zien ook een verschuiving van vaste naar variabele lasten. De weggebruiker gaat meer betalen aan de pomp door hogere accijnzen. We vinden als ANWB dat daarbij goed moet worden gekeken naar situatie van de pompstations in de grensgebieden.''

''Het nieuwe kabinet wil ook 500 miljoen extra steken in wegen en spoor. Wij zeggen: steek dat niet alleen in het uitbreiden van het snelwegennet, maar vergeet het onderliggende wegennet niet, want de bereikbaarheid van steden is nu al een groot probleem.''

''Er zit een groot aantal punten in dit akkoord waar de komende tijd met het kabinet over willen praten, zoals we dat ook met vorige kabinetten hebben gedaan.''

Oxfam Novib

Tom van der Lee, directeur campagnes Oxfam Novib: ''Het voorgenomen beleid op ontwikkelingssamenwerking is teleurstellend, maar niet echt verrassend. Dit is de derde klap voor mensen in ontwikkelingslanden.

Er wordt nu bijna een miljard bezuinigd. De regering wil de kosten voor militaire operaties onder het OS-budget brengen. Dat is zorgwekkend, omdat we in Afghanistan en Somalië de gevaren hebben gezien van de militarisering van hulp.''

Ouderenbond

Frank van der Aa, woordvoerder van ouderenbond ANBO: ''Het is prachtig dat er een miljard bij komt en twaalfduizend extra handen aan het bed. Maar het is volgens ons een sigaar uit eigen doos: de rekening wordt bij de mensen zelf gelegd.

De zorgtoeslag gaat omlaag, op de AWBZ en het persoonsgebonden budget wordt bezuinigd, het basispakket wordt verder uitgekleed. Dat spreekt elkaar enorm tegen en mist daardoor elke constructieve visie.’’

Ouderenorganisatie CSO

Wim van Minnen, woordvoerder van de koepel van ouderenorganisaties CSO: ''Er zit een hartstikke mooie paragraaf in het akkoord over ouderenzorg waarin tot in detail wordt beschreven waar ouderen recht op hebben. Wij prijzen onszelf gelukkig dat we als ouderenorganisaties zo veel invloed hebben gehad.

"Maar er zitten ook rafelrandjes aan dit akkoord. De inkomenspositie van de ouderen gaat er op achteruit. Mensen met een onvolledige AOW raken hun toeslag kwijt. In de praktijk zijn dit migranten; die groep wordt hard getroffen en daar balen we van. Ook is uit de rekensommen die worden gemaakt, niet duidelijk hoe de AWBZ gaat worden bekostigd.''