DEN HAAG - De werkgeversorganisaties steunen het nieuwe kabinet, het CNV geeft aan de coalitie 'kritisch' te gaan volgen. Het FNV bestempelt Rutte 1 als 'rijkeluiskabinet'.

Het regeerakkoord is een duidelijke keuze voor de gezondmaking van de overheidsfinanciën en versterking van de economie. Dat hebben VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland laten weten.

Het nieuwe kabinet bezuinigt vooral op de overheid en in sectoren en organisaties die financieel van de overheid afhankelijk zijn. ''Dat is een begrijpelijke en terechte keuze, gezien de financiële problemen van de overheid.''

Pensioenakkoord

De drie koepels vinden het positief dat het nieuwe kabinet het pensioenakkoord overneemt dat de werkgevers en vakbeweging eerder dit jaar zijn overeengekomen. Volgens dat akkoord gaat de pensioenleeftijd in 2020 naar 66 en stijgt hij mee met de levensverwachting.

De agrarische sector betreurt het verdwijnen van een zelfstandig ministerie voor de sector.

FNV

Het FNV bestempelt Rutte 1 als 'rijkeluiskabinet'. "De villabewoner uit Aerdenhout ontspringt de dans, de wijkagent uit Leidsche Rijn mag de rekening betalen. De lage en middeninkomens draaien op voor de tekorten van de overheid: iedereen beneden de 50.000 euro gaat erop achteruit."

"De hoge inkomens worden ontzien. Het kabinet Rutte-Verhagen bezuinigt 18 miljard euro en schaadt zo de economie eerder dan dat het bijdraagt aan herstel.''

''De ambtenarensalarissen gaan op nul. Bijstand, sociale werkvoorziening en de wet voor jong gehandicapten (Wajong) worden uitgekleed. De uitkeringen worden sluipenderwijs toch verlaagd. En op de kinderopvang wordt fors bezuinigd.''

CNV

Het CNV heeft waardering voor een aantal punten in het regeerakkoord, zoals het handhaven van de duur van de WW en het onverkort overnemen van het pensioenakkoord.

De koopkrachtplaatjes blijven binnen de perken, maar de christelijke vakcentrale vindt het teleurstellend dat mensen die niet in staat zijn te werken, er meer op achteruitgaan dan werkenden.

Kritisch

''Het CNV zal de wankele coalitie met gedoogsteun kritisch volgen'', zegt de christelijke vakcentrale. De vakcentrale vreest dat de grote groep die niet kan werken, of de kans niet krijgt te werken, zoals jonggehandicapten, worden uitgesloten.

Ambtenaren die hun baan kwijtraken, moeten aan ander werk worden geholpen. Het CNV waarschuwt alvast dat eenzijdig ingrijpen in de lonen van ambtenaren niet past bij het CNV.