DEN HAAG - De uitkeringen worden niet ontkoppeld van de ontwikkeling van de lonen in het conceptregeer- en gedoogakkoord van VVD, PVV en CDA. Daar staat tegenover dat de bijstandsuitkering wordt verlaagd, door een aanpassing in de koppeling aan het minimumloon.

De bijstandsuitkering wordt vanaf 2012 twintig jaar lang in stapjes verlaagd. Het sociaal minimum daalt uiteindelijk ongeveer 2000 euro op jaarbasis. Dat blijkt uit doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) van het conceptregeer- en gedoogakkoord van VVD, PVV en CDA.

De verlaging van de bijstand zal in 2015 ongeveer 200 miljoen euro besparen en moet uiteindelijk 1,1 miljard euro opleveren. De korting zou nodig zijn om mensen in de bijstand meer te verleiden om te gaan werken, omdat het verschil tussen de uitkering en het minimumloon steeds kleiner zou worden.

Bijstand

Verder wordt de toegang voor jongeren tot 27 jaar tot de bijstand bemoeilijkt. Ook wordt de bijstand voor inwonenden afgeschaft en de toets op het partnerinkomen van iemand in de bijstand vervangen door een toets op het huishoudinkomen.