AMSTERDAM - Autochtonen en allochtonen hebben even vaak een werkloosheidsuitkering (WW). Niet-westerse immigranten hebben echter vaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO).

Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam. De onderzoekers maakten gebruik van cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek over uitkeringsgerechtigden tussen 1999 en 2006.

De grootste groepen WAO'ers zijn Turkse en Marokkaanse mannen en Turkse en Surinaamse vrouwen van de eerste generatie (ouder dan veertig).

Tweede generatie

Relatief veel allochtonen van de tweede generatie hebben een Wajong-uitkering. Neuropsychiatrische aandoeningen zoals bijvoorbeeld depressie zijn de meest voorkomende reden.

De wetenschappers hebben niet de oorzaken voor de verschillen in groepen uitkeringsgerechtigden onderzocht.

Minder kans

Immigranten die vanaf 1999 in Nederland zijn, hebben minder kans om in de bijstand te raken. Een van de oorzaken zou de aangescherpte immigratiewetgeving kunnen zijn waardoor een selectievere groep migranten naar Nederland komt, aldus onderzoeker en universitair docent Stadsgeografie en Demografie, Aslan Zorlu.

Voor niet-westerse immigranten geldt: hoe hoger de leeftijd en hoe lager de opleiding, hoe groter de kans is dat ze in de WAO of bijstand belanden. Dit verband geldt niet voor westerse immigranten en autochtone Nederlanders.