AMSTERDAM - Europese toezichthouders hebben vorig jaar meer maatregelen genomen tegen beursgenoteerde ondernemingen die zich niet aan de regels hebben gehouden.

Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport over de naleving van de International Financial Reporting Standards (IFRS) van de Europese koepel van effectentoezichthouders CESR.

In de verschillende Europese landen zijn de financiële verslagen van 1200 bedrijven geanalyseerd. Dat leidde tot zo’n 900 acties. 19 bedrijven moesten hun financiële verslagen herzien en zo’n 160 bedrijven moesten hun correcties publiekelijk aankondigen.

Verbetering

Het kwam 560 keer voor dat bedrijven hun toekomstige financiële verslagleggingen anders moeten aanpakken. Bij de overige gevallen hoefde het bedrijf geen verdere actie te ondernemen.

“De Europese toezichthouders constateren een algemene verbetering van de kwaliteit van de financiële verslaggeving volgens de IFRS-regels sinds de invoering daarvan in Europa,” aldus de CESR.

Wel meldt de koepelorganisatie dat er gezien het aantal ondernomen acties nog wel ruimte is voor verdere verbetering in de volgende jaren.